เมื่อผู้บริโภคสาย Healthy ในแคนาดา นิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น
และเริ่มเปิดใจยอมรับสมุนไพรจากฝั่งตะวันออกที่มีคุณประโยชน์รอบด้าน
จึงเป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่จะยกทัพเข้าไปเปิดตลาด Natural Health Product ในแคนาดา
Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Guest: คุณวิวรรณ ศรีรับสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา