ปัจจุบันสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าของชาวอเมริกัน
แต่ผลิตภัณฑ์เด็กถือว่ารอด ยังสามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
อยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร มีประเภทไหนบ้าง และจะเติบโตไปในทิศทางใด ติดตามฟังใน EP นี้
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา