EP นี้ จะชวนคุณผู้ฟังบินลัดฟ้าบุกไปหาขนมอร่อยๆ ที่สหรัฐอเมริกากัน เพราะตลาดสินค้า
ขนมหวานสำเร็จรูปที่นั่นมีขนาดใหญ่และเติบโตต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสดีของไทยที่จะเข้าไปขยายตลาด
แต่จะมีช่องทางและคำแนะนำอะไรบ้าง ผอ.สคต.ชิคาโก จะเป็นไกด์พาไปลุยตลาดกัน
Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Guest: คุณสุปรารถนา กมลเวชช
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา