พบแนวทางสร้างโอกาสขยายตลาดออนไลน์ ผ่าน TOPTHAI Store ห้างสรรพสินค้าไทยที่เปิดหน้าร้านขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์ม amazon.com แพลตฟอร์มที่มีฐานลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กับความสำเร็จที่จะช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบทสัมภาษณ์ สคต.ลอสแอนเจลิส
Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Guest: คุณนิวัฒน์ หาญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา