ในการส่งออกอาหารไปต่างประเทศ การติดฉลากสินค้า
เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศให้ถูกต้องสเปนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ EU
ที่นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU แล้ว
บางเรื่องอาจมีกฎระเบียบเฉพาะของประเทศตนเอง หรือกฎเดียวกันแต่มีความเข้มงวดมากกว่าและมีรายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแยกย่อยเป็น
หลายประเภทอยากส่งสินค้าอาหารไทยไปสเปน ต้องไม่พลาดบทสัมภาษณ์จาก สคต.มาดริด ใน EP นี้
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน