EP นี้ จะพาไปส่องตลาดโซนยุโรป
ไปตามดูแนวโน้มสินค้าอาหารไทยในตลาดอิตาลี
เพราะยังมีโอกาสเติบโตได้อีกแต่จะมีสินค้าอาหารไทยอะไรบ้างที่ถูกใจชาวอิตาเลี่ยนหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการส่งออกอาหารไทยไปตลาดอิตาลีไปติดตามในบทสัมภาษณ์ สคต.มิลาน EP นี้
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี