สาธารณรัฐเช็กเป็นหนึ่งในเมืองที่ผู้คนนิยมดื่มเบียร์เป็นชีวิตจิตใจแต่เมื่อเทรนด์รักสุขภาพมาแรงทำให้น้ำผลไม้กลายเป็นสินค้ายอดนิยมในกลุ่มผู้บริโภคสาย Healthy
นี่จึงเป็นโอกาสของไทยที่มีผลไม้เมืองร้อนมากมาย
เหมาะกับการผลิตเป็นน้ำผลไม้เพื่อเจาะตลาดเช็ก
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Co-Host: คุณวิภาวี วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก