หลังจากไทยปลดล็อคการปลูกพืชกัญชงและกัญชาแล้ว
ทำให้เริ่มมีสินค้าที่มีสารสกัด Cannabidiol หรือ CBD
จากพืชตระกูลนี้ทยอยออกสู่ท้องตลาด
นาทีนี้ใครที่มองข้ามช็อตต้องการขยายตลาด CBD ไปยังต่างประเทศ จึงไม่ควรมองข้ามตลาดสหรัฐฯ ที่เปิดเสรีเรื่องนี้มานานแล้วในหลายๆรัฐและมีความต้องการสินค้าเพื่อการผ่อนคลายหลังต้องเผชิญความเครียดจากโควิด
ติดตามโอกาสและมุมมองดีๆ จากบทสัมภาษณ์ สคต.ไมอามี ได้ใน EP.นี้
Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host: คุณชวนล ผิวนิล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไมอามี สหรัฐอเมริกา