ใครจะคิดว่าการติดฉลากสินค้าจะเป็นการแก้ปัญหาสำคัญระดับประเทศได้เมื่อประเทศชิลีออกกฎหมายการติดฉลากอาหารและการโฆษณา
เพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วยและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพให้กับประชาชน ฉลากอาหารในชิลิจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างไปติดตามจากบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.ซันติอาโกใน EP นี้
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณรัตนาภรณ์ สิงห์ศักดา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโกประเทศชิลี