การค้าการลงทุนในต่างประเทศ
นักธุรกิจต่างมองหาตลาดที่มีศักยภาพ
สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ใน EP นี้
มีตลาดศักยภาพในเอเชียมาแนะนำให้รู้จักกันมากขึ้น
รับรองว่าจะต้องว้าวว!! อย่างแน่นอนกับตลาดอินเดียใต้
ไปติดตามกันในบทสัมภาษณ์ สคต.เจนไน
Host: คุณอาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
Co-Host: คุณหทัยชนก สีวะรา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย