เจาะ 6 รัฐเด่นในตลาดอินเดียเหนือที่มีโอกาสสำหรับสินค้าไทยด้วยจำนวนประชากรมากกว่าไทยถึง 6 เท่า และเป็นฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อสินค้ากลุ่มไหนที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคเหล่านี้ในช่วง Post-Covidพร้อมกลยุทธ์ทำการค้ากับอินเดียเหนืออย่างไรให้ปังติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.นิวเดลี
Host: คุณตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณสายทอง สร้อยเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย