ตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ แต่ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ก็มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
และมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน EP.นี้จะพาไปสำรวจตลาดจีนตะวันตก นำโดยนครเฉิงตู , มณฑลเสฉวน, มหานครฉงชิ่ง และตลาดจีนตะวันออกเฉียงใต้ นำโดยมณฑลฝูเจี้ยน
เพื่อค้นหาโอกาสสำหรับสินค้าไทย ผ่านมุมมองของ สคต.เฉิงตู และ สคต.เซี่ยเหมิน
Host: คุณตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณเนตรนภิศ จุลกนิษฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู
และ คุณนันท์นภัส งามแม้น
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน