เมื่อผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าเครื่องสำอางของจีนเข้มงวดขึ้น แนวโน้มตลาดจะเป็นไปในทิศทางใด เครื่องสำอางแนวไหนที่มาแรง
ไปร่วมสำรวจตลาดเครื่องสำอางจีนด้วยกันใน EP นี้ กับ สคต.กวางโจว
Host: คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host: คุณอรนุช วรรณภิญโญ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน