จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ชาวจีนต้องเผชิญ ทำให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของผู้บริโภคชาวจีนในการเลือกซื้อสินค้า อะไรบ้างที่ผู้บริโภคชาวจีนมองหาจากสินค้าที่ไม่ได้เป็นแค่สินค้า ผู้ประกอบการไทยห้ามพลาดแนวโน้มผู้บริโภคชาวจีน กับบทสัมภาษณ์ สคต.เซี่ยงไฮ้ ใน EP นี้
Host: คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host: คุณจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน