เมื่อเมียนมาเปิดประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างไทยเรา
ที่ค้าขายผ่านชายแดนกันมานาน จะมีโอกาสขยับเข้าไปเจาะตลาดเมียนมาได้มากน้อยแค่ไหน
สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับพม่าจะเป็นไปในทิศทางใด ต้องไปค้นหาคำตอบด้วยกัน ใน EP นี้

 

Host:  คุณนิติ ประทุมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน
Co-Host:  ผศ.(พิเศษ) ธนวุฒิ นัยโกวิท
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา