ด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ ทำให้สิงคโปร์ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ
เกือบ 100% แต่มีเงินไม่ได้หมายความว่าจะซื้อได้ทุกอย่าง เพราะวิกฤตระดับโลกหลายต่อหลายครั้ง สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของประเทศสิงคโปร์ แล้วสิงคโปร์จะแก้เกมนี้ด้วยกลยุทธ์อะไรรวมถึงไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากกลยุทธ์นี้ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.สิงคโปร์

 

Host:  คุณนิติ ประทุมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน
Co-Host:  คุณปราณี ก้องเกียรติกมล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์