เวียดนาม…ตัวแทนหมู่บ้านของภูมิภาคอาเซียนที่เนื้อหอมจนเป็นที่หมายปอง
ของนักลงทุนทั่วโลก ทำให้การแข่งขันในตลาดเวียดนามมีสูงขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะเวียดนามฝั่งใต้
ที่มีนครโฮจิมินห์เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ผู้ประกอบการไทยจะสร้างแต้มต่อในการแข่งขันได้อย่างไร ติดตามได้ใน EP.นี้ กับบทสัมภาษณ์ สคต.โฮจิมินห์

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  ดร.สุภาพร สุขมาก
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม