หลังจาก สปป.ลาว ประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ สถานการณ์เศรษฐกิจที่น่าจะกลับมาคึกคักและเดินเครื่องเต็มที่ แต่กลับเจออุปสรรคใหญ่ ทั้งเงินเฟ้อ น้ำมันแพง และค่าเงินกีบอ่อน\
สิ่งเหล่านี้กระทบกับผู้ประกอบการไทยอย่างไร และเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ได้อย่างไร
พบคำตอบได้ใน EP.นี้ผ่านบทสัมภาษณ์ สคต.เวียงจันทน์

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณกวิน วิริยพานิชย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว