เมื่อผู้บริโภคกลุ่ม Millennials (Gen Y) และกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ (Gen Z) กำลังขึ้นมาเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักในตลาดออสเตรเลีย ดังนั้น ได้เวลามาศึกษาความชอบและเทรนด์โดนใจ เพื่อเจาะใจผู้บริโภคกลุ่มนี้และนำไปสู่การเจาะตลาดออสเตรเลียแบบตรงจุด กับบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Host:  คุณวรรณศรี โชติกะพุกกณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย