“เกาหลีใต้” หนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตไม่หยุด เป็นตลาดศักยภาพที่น่าสนใจ
ของนักลงทุน แต่การจะไปลงทุนในเกาหลีใต้ ผู้ประกอบการต้องพร้อมแค่ไหน
มีอะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้บ้าง EP นี้ ผอ.สคต. ณ กรุงโซล จะมาเจาะลึกให้ได้รู้กัน

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Hostคุณชนัญญา พรรณรักษา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้