หลังจากโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว 
ในขณะที่สังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเข้าสู่กระแสรักสุขภาพและ
รักโลกมากขึ้น ถึงเวลาสำรวจศักยภาพสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น อะไรที่ยังแข็งแกร่งและได้ไปต่อ
และอะไรเป็นเทรนด์ใหม่ที่ต้องจับตามอง ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.โตเกียว

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Host:  คุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น