สังคมญี่ปุ่นเริ่มเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศ ทำให้ตลาด LGBTQ+
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ แต่ด้วยเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ทำให้การเจาะตลาดนี้
ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม แต่จะต้องทำอย่างไร ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.โอซากา 

 

Host:  คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ สพต.2
Co-Host:  คุณธีระพล โกวพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น