ถึงแม้ไทย-จีน จะมีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้ากันมายาวนาน แต่เมื่อสถานการณ์การค้าโลก
มีการเปลี่ยนแปลง ต้องไปอัพเดทกันหน่อยว่า อนาคตสินค้าเกษตรไทยจะไปได้ไกลแค่ไหน
ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่กันอย่างไร ไปร่วมหาคำตอบได้ใน EP.นี้

 

Host:  คุณสกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน
Co-Host:  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ