อาหารและไลฟ์สไตล์การบริโภคของเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก
แต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เทรนด์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
แต่จะมีอะไรบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลจาก สคต.โซล ไว้ให้แล้วอย่างครบถ้วนใน EP.นี้

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Host:  คุณสุชญา สิทธิไชย นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ