หลังเจอวิกฤตรอบด้าน ทั้งจากสถานการณ์การเมืองในประเทศและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้เศรษฐกิจเมียนมาเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวให้เห็น 
ทั้งจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกินดุลการค้า รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ 
ที่ทยอยหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว นี่จึงเป็นโอกาสของไทยในการจับจังหวะหาโอกาสทางธุรกิจ

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์