EP นี้จะชวนไปสำรวจธุรกิจสปาในไต้หวัน หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
ภาวะตลาดธุรกิจสปาในไต้หวันจะเป็นอย่างไร มีโอกาสที่ไทยจะเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้หรือไม่
หรือต้องปรับตัวแค่ไหน เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตและเดินหน้าต่อไปในตลาดนี้

 

Host:  คุณสกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานจีน
Co-Host:  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ