ตัวเลขการเติบโตของตลาด e-Commerce ในกัมพูชาที่พุ่งสูงขึ้นดึงดูดผู้เล่นจากต่างชาติรวมถึงไทยให้เข้ามาในตลาดมากมาย เพื่อหวังใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางขยายตลาด แต่เมื่อกัมพูชาเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกลุ่ม Non-resident E-supplier ในอัตรา 10%ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องศึกษาข้อมูล เพื่อวางแผนภาษีและดำเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณกานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ