เมื่อชาวจีนรุ่นใหม่หันมานิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้น อุตสาหกรรมกาแฟก็ตื่นตัวเคลื่อนไหว
กันไม่หยุด ผู้ผลิตกาแฟต่างงัดกลยุทธ์มาใช้กันเต็มที่ เพื่อมัดใจคอกาแฟชาวจีนไว้ให้ได้
แล้วไทยเราจะมีช่องทางเข้าไปร่วมลงสนามการค้ากาแฟได้ด้วยยุทธวิธีใด ไปติดตามกันใน EP นี้

 

Host:  คุณสกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน
Co-Host:  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ