มาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมุสลิมที่แข็งแกร่ง และมีการต่อยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจร เพื่อเจาะตลาดกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP
EP.นี้จะพาไปถอดบทเรียนจากอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลของไทย

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์