เปิดตัวโครงการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอม
เพื่อขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดเมืองรองในญี่ปุ่น ปี 2565 โครงการที่ผู้ประกอบการจะมีแต่ได้กับได้
ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งโอกาสทางการค้า ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการได้ใน EP นี้

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ