“เกรละ” รัฐที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนอีกแห่งในประเทศอินเดีย
รัฐที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหาร และมีเป้าหมายผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ
จะมีช่องทางธุรกิจอะไรบ้างที่ไทยจะสามารถไปเปิดตลาดการค้าได้ ติดตามใน EP นี้

 

Host:  คุณอาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
Co-Host:  คุณญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์