เพื่อเร่งแก้ปัญหาอัตราการเกิดของประชากรจีนที่ลดลง ทำให้จีนออกโยบายลูกคนที่ 2
และนโยบายลูกคนที่ 3 และอัดฉีดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการมีบุตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ตัวเลข
การเกิดใหม่จะไม่ได้สูงตามที่รัฐบาลจีนคาดไว้ แต่ด้วยรายได้ประชากรต่อหัวที่มากขึ้น
ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่มีกำลังซื้อมากขึ้น ตลาดสินค้าสำหรับแม่และเด็กจึงมีแนวโน้มเติบโตสดใส
จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ