ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ไปเปิดตลาดที่ไหนไม่เคยพลาด
วันนี้มีตลาดใหม่ท้าทายให้ไปลองกัน ชื่อรัฐกัวที่ไม่น่ากลัวแต่น่าลงทุนมากกว่า
โอกาสของผู้ประกอบการไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนในรัฐกัว ประเทศอินเดีย ติดตามกันได้ใน EP นี้

 

Host:  คุณอาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
Co-Host:  คุณญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์