เมื่อความนิยมเลี้ยงสัตว์ของชาวออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้น ความคึกคักของตลาดอาหารและ
สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แต่จะสดใสแค่ไหนและเป็นไปทิศทางใด
ไปติดตามสถานการณ์ตลาดสัตว์เลี้ยงในออสเตรเลียด้วยกันใน EP นี้

 

Host:  คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
Co-Host:  คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ