เวียดนามถือเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Market) ที่ถูกจับตามองในทุกจังหวะการเติบโต โดยเฉพาะการฟื้นตัวกลับมาของเศรษฐกิจหลังโควิด ที่ดึงเทรนด์รักษ์โลกมากำหนดเป็นกลยุทธ์สร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผนวกกับการเติบโตทาง e-Commerce และเศรษฐกิจดิจิทัลยิ่งทำให้ตลาดเวียดนามมีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนอย่างมาก

 

Host: คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์