เมื่อวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในอินเดียต้องปรับตัวสูงขึ้น จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในตลาดการค้าอินเดีย และไทยจะมีโอกาสจากวิกฤตนี้หรือไม่ ติดตามได้ใน EP นี้

 


Host: คุณสุชญา สิทธิไชย นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
Co-Host: คุณญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์