เมื่อญี่ปุ่นออกกฎหมายจริงจัง เพื่อลดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ ธุรกิจรายใหญ่ รายย่อย ใครต้องขยับทำอะไรกันบ้างและโอกาสของไทยอยู่ตรงไหน ไปติดตามกันใน EP. นี้

 


Host: คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย
Co-Host: คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ