จับตาดูแผนการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจตัวท็อปของฝั่งเอเชียและออสเตรเลีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย ผ่านมุมมองของ 2 หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบในตลาดเหล่านี้ ที่จะมาเล่าถึง Roadmap สู่ความสำเร็จของปี 2565-2566

 

Host:   คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest:   คุณนภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย และคุณสกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานจีน