เปิด Season 3 กับการเจาะตลาดการค้าที่ขยายวงกว้างขึ้นมายังภูมิภาคอาเซียน จีนเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย 
และเอเชียใต้ ภายใต้การนำทัพของสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ที่มาพร้อมภารกิจในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย

 

Host:   คุณจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest:   คุณสุภาวดี แย้มกมล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1