SS2 I EP59 “ย่อโลกการค้าภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา และยุโรป”

ในรอบปีที่ผ่านมา แนวโน้มเทรนด์การค้าโลกเป็นอย่างไร
มีมาตรการและกฎระเบียบใหม่ๆ อะไรให้อัพเดทบ้าง เราสรุปย่อให้ฟังใน EP.นี้
ครบทั้งภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา และยุโรป

Host:  คุณประภา บุรณศิริ   หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *