SS2 I EP56 “ทลายกรอบการช้อปปิ้งกับตลาด E-Commerce ในไนจีเรีย”

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไนจีเรีย เริ่มเปลี่ยนจากการช้อปปิ้งแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์
โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะหาจังหวะ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนี้ แต่จะมีกลยุทธ์อย่างไร และมีเรื่องไหนที่ต้องระวัง
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ส่งตรงจากกรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย

Host:  คุณประภา บุรณศิริ   หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest:  คุณสุพัฒน์ สระน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *