เคนยา ได้รับฉายาว่าเป็น Detroit of East Africa เพราะเป็นตลาดจำหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของแอฟริกาตะวันออก ดังนั้น เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Car จึงเป็นโอกาสของเคนยา
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม EV Car แต่การเตรียมความพร้อมไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะยังต้องพึ่งพา
การนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก นี่จึงเป็นโอกาสของไทยในการรุกธุรกิจนี้

Host:  คุณจิรกานต์ เพชรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest:  คุณณัฐพงศ์ เสนาณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

 

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ