เมื่อเนเธอร์แลนด์…ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารโลก ขยับมารุกตลาด
Plant-Based Food เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Flexitarian ในประเทศที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และยังได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐ ทำให้ตลาดนี้เป็นสวรรค์ของ
อุตสาหกรรม Plant-Based ที่ไทยไม่ควรมองข้าม

Host:  คุณประภา บุรณศิริ   หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest:  คุณชนรรค์ดา สรภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ