SS2 I EP51 “สถานการณ์การค้าของ UK หลัง BREXIT”

หลังการประกาศแยกทางระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป หรือ Brexit
ที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในเศรษฐกิจการค้าระดับโลก จนถึงตอนนี้ผ่านมา 1 ปีแล้ว
สถานการณ์การค้าของสหราชอาณาจักรและนานาประเทศเป็นอย่างไร
และไทยจะได้รับโอกาสหรือต้องพบอุปสรรคอะไรจาก Brexit ติดตามได้ใน EP.นี้

Host:  คุณพิสัย พิริยะสถิต หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคยุโรป และ CIS
Guest:  คุณประคัลร์ กอดำรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *