ด้วยตัวเลขสัตว์เลี้ยงในอิตาลีที่เพิ่มขึ้นกว่า 62 ล้านตัวในช่วงโควิด
และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของคนอิตาลีรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
ล้วนเป็นเสน่ห์ให้ตลาดนี้เต็มไปด้วยโอกาสและคู่แข่ง  ไทยซึ่งครองตำแหน่งแหล่งนำเข้าอันดับ 3 ของอิตาลี
จะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อขยับอันดับหรือขยายการเติบโตให้ดีขึ้น ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.มิลาน

Host:  คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest:  คุณอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

 

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ