พบกลยุทธ์เจาะตลาดเซอร์เบีย…หนึ่งในตลาดเกิดใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถขยายโอกาสเชื่อมต่อการค้าไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทำให้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก บริษัทชั้นนำระดับโลกมากมาย โอกาสของไทยอยู่ตรงไหน
ติดตามกันได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.บูดาเปสต์

Host:  คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest:  คุณฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

 

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ