ถึงแม้ข้าวไทยจะเจองานหินในฝรั่งเศส เพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากนานาประเทศ
แต่ก็มีโอกาสที่เปิดกว้างรออยู่จากกระแสอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออแกร์นิกส์ที่กำลังมาแรง
รวมถึงแนวโน้มความนิยมทานอาหารนานาชาติที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก
บวกกับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ข้าวไทยกำลังทวงคืนส่วนแบ่งการตลาดในฝรั่งเศสกลับมา

Host:  คุณจิรกานต์ เพชรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Guest:  คุณวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ