เมื่อสาธารณรัฐเช็กที่เคยครองอันดับแชมป์ดื่มเบียร์สูงสุดในโลก
เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากคอเบียร์มาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ตลาดนี้ขยายตัวและเปิดกว้าง
สำหรับ Plant-Based Drink , เครื่องดื่มจากสมุนไพร , น้ำผลไม้ และอีกมากมาย
…แล้วผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนลุยตลาด
พบคำตอบได้กับบทสัมภาษณ์ สคต.ปราก สาธารณรัฐเช็ก

 

Host:  คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest:  คุณวิภาวี วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก