เริ่มนับเวลาถอยหลังสำหรับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังกับภาวะก๊าซเรือนกระจกผ่านร่างกฎหมายใหม่ล่าสุดของสหภาพยุโรป ที่มีชื่อว่า CBAM..ทางรอดของสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ติดตามใน ep.นี้

 

Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณพรพิมล เพชรกูล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ