SS2 I EP40 “เจาะตลาด Plant Based ในบราซิล”

เมื่อบราซิล…ยักษ์ใหญ่อันดับ 5 ของโลกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเริ่มรุกขยายตลาดอาหาร Plant-Based ทำให้ภาพรวมตลาดนี้คึกคักตามไปด้วยส่งสัญญาณว่านี่คือโอกาสของไทยในการเดินเครื่องส่งออกผลิตภัณฑ์ Plant-Based ไปยังบราซิลและลาตินอเมริกา แต่เราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเจาะตลาด พบคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.เซาเปาโล

Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณพุทธชาติ วงษ์มงคลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *